petr-a-irena-promo-1024x681
                                                                                      Nexus Populi -spojení pro lidi

 

 

 


Název firmy vyjadřuje její cestu, směr  – spojení pro lidi.

Naším cílem je vytvářet a podporovat  aktivity, které napomohou propojit lidská srdce a jejich cesty. Naší náplní je činnost, kterou vnímáme jako jedinou, která má na této planetě smysl: Služba druhému člověku. Vše co děláme, děláme srdcem, rozumem, v dobré víře a přesvědčení. Náš tým tvoří vzdělaní lidé s bohatou pracovní i životní zkušeností. Za námi zůstávají úsměvy, poděkování a zdařilé projekty. Máme na věci jiný úhel pohledu. A to nám umožňuje vidět věci, které jiní nevidí. Za dosažené úspěchy vděčíme trpělivosti, vytrvalosti  a skvělému týmu.

Petr, Irena a tým